سرویس دیزل ژنراتورکمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

سرویس دیزل ژنراتور | نگهداری دیزل ژنراتور|تعمیر| چک کردن دیزل ژنراتور| نمایندگی دیزل ژنراتور 

بازرگانی اعتصامی، نمایندگی رسمی فروش، تعمیرات و اجاره دیزل ژنراتور در سراسر کشور می باشد. برای سرویس دهی و نگهداری دیزل ژنراتور نیاز به چک کردن یک سری نکات می باشد.

سرویس دیزل ژنراتور |تیم متخصص| نگهداری دیزل ژنراتور| سرویس دوره ای دیزل ژنراتور|تیم متخصص سرویس دهی

 دیزل ژنراتور تامین کننده ی برق برای انواع دستگاه ها در زمان های اضطراری می باشد. به همین دلیل سرویس دیزل ژنراتور، بسیار مهم است. کار سرویس دهی دیزل ژنراتور باید توسط افراد متخصص انجام گردد. نصب و سرویس دهی درست دیزل ژنراتور باعث زیاد شدن طول عمر و عملکرد بهینه دیزل ژنراتور می شود.

نمایندگی دیزل ژنراتور بری سرویس دهی دیزل ژنراتور، برنامه ی روزانه و دوره ای تنظیم می کند. برای سرویس دهی،  سرویس دهی روزانه و ماهیانه در نظر گرفته می شود.  سرویس دهی  دیزل ژنراتور روزانه: 8 ساعت یک بار. 6 ماهه و یک ساله انجام می شود.

اولین و مهترین نکته  نصب درست دیزل ژنراتور می باشد که بر روی کارکرد بهینه دیزل ژنراتور و طول عمر آن اثر دارد. که این کار باید حتما توسط تیم حرفه ای انجام گردد. 

برنامه سرویس دوره ای دیزل ژنراتور

برنامه سرویس دهی دیزل ژنراتور دارای چندین مرحله می باشد. که در زیر اشاره می شود.

بعد از 8 ساعت کار کردن دیزل ژنراتور و یا بعد از کار روزانه

بعد از 8 ساعت کار دیزل ژنراتور یا اتمام کار روزانه دیزل ژنراتور سرویس دهی به شرح زیر می باشد.

بعد از 8 ساعت کار کردن دیزل ژنراتور و یا بعد از کار روزانه

بررسی سطح روغن داخل کارتر
تمیز کردن فیلتر هوا | تخلیه آن  
خالی کردن آب داخل  مخزن فیلتر سوخت
چک کردن میزان آب رادیاتور


سرویس 6 ماهه دیزل ژنراتور
بررسی افتادگی و تنش  تسمه ها موتور  
بررسی میزان غلظت آب رادیاتور


بعد از 500 ساعت کارکرد دیزل ژنراتور یا هر 12 ماه
 تعویض فیلتر روغن
عوض کردن ظرف فیلتر گازوئیل
عوض کردن روغن روانکاری دیزل ژنراتور
تعویض  فیلتر هوا | تمیز کردن محل نگهدارنده فیلتر
دسته‌بندی

ّّ