تابلو


کمی صبر کنید...
موردی برای نمایش وجود ندارد.

تابلو دیزل ژنراتور | انواع| دستی| اضطراری| قیمت| نمایندگی دیزل ژنراتور| بازرگانی اعتصامی 

برای مدیریت عملکرد دیزل ژنراتور، از تابلو استفاده می شود. تابلوهای به کار برده شده در دیزل ژنراتور  انواع گوناگونی دارد.

  1. تابلو کنترل دستی
  2. تابلو اضطراری یا امرجنسی
  3. تابلو سنکرون یا پارالل
ّّ