موتور برق اتوماتیک
فروش موتور برق اتوماتیک| خرید موتور برق امرجنسی| ATS

فروش موتور برق اتوماتیک در بازرگانی اعتصامی


موتور برق اتوماتیک، موتور برق بنزینی است که به صورت خودکار روشن و خاموش می شود و نیاز به حضور شخص برای راه اندازی و روشن کردن ندارد. در هنگام قطع برق، موتور برق اتومات، وارد مدار برق شده و راه اندازی می شود و برق مورنیاز را تامین می کند، بعد از آمدن برق، موتوربرق اتوماتیک خودکار خاموش می شود و برق شهر وارد مدار برق می شود.

به موتور برق اتوماتیک، موتور برق امرجنسی(ATS)، نیز می گویند. معمولا موتور برق های اتوماتیک در توان های بالا موجود می باشد و برای مراکزی که به برق دائم یا وصل سریع برق نیاز دارند، مناسب می باشد.

قیمت موتور برق اضطراری 

فروش موتور برق امر جنسی

نمایندگی معتبر موتور برق 


دسته‌بندی