بایگانی نوشته‌ها


تفاوت تیلر مزرعه با تیلر معمولی چیست؟

تفاوت تیلر مزرعه با تیلر معمولی چیست؟

 تیلر مزرعه با تیلر معمولی  چه تفاوتی دارد؟ برای هر کاری احتیاج به ابزارهای مناسب و کارآمد می باشد و در بحث کشاورزی هم یکی از دستگاه و یا ابزارهای معروفی که زیاد مورد استفاده قرار می گیرد، تیلر است. تیلرها برای آماده‌ سازی زمین، تهویه خاک و ایجاد سطح مناسب برای کشت از طریق تفکیک خاک به کار می‌ روند.

عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...