طرح فروش اقساطی 40 30 30


طرح نو آوردیم

در این شرایط اقتصادی که همه محصولات خود را فقط به صورت نقدی می فروشند ما برای اینکه تمامی مشتریانمان با هر درآمدی بتوانند از محصولات ما از جمله موتور برق و تیلر خریداری کنند ، شرایط ویژه ای بوجود آورده ایم با عنوان 40-30-30.

این طرح به شرح زیر می باشد: فروش اقساطی محصولات که 40 در صد پیش و 60 در صد مابقی به صورت دو  عدد چک که هر کدام 30 درصد باقیمانده را پرداخت می کند ، می باشد.

شما می توانید جهت راهنمایی بیشتر  در این باره با کارشناسان کیچک شاپ تماس حاصل فرمایید. 

با شماره تماسهای ذیل جهت راهنمایی تماس حاصل فرمایید.


09130673930 و 09137833685