الکتروموتورکمی صبر کنید...
ترتیب نمایش:

الکتروموتور یا موتور الکتریکی (Electric Motor) نوعی ماشین است که انرژی الکتریکی را به حرکت مکانیکی تبدیل می کند.به طور کلی وقتی که یک هادی حامل جریان الکتریسیته تحت اثر یک میدان مغناطیسی قرار می گیرد نیرویی بر روی آن هادی حامل جریان از سوی میدان مغناطیسی اعمال می شود که اغلب موتورهای الکتریکی دوار هستند اما موتور خطی نیز وجود دارد.

دسته‌بندی

ّّ