موتورتک


  • موتور تک دستگاهی است که با تبدیل انرژی الکتریسیته وارد شده به آن باعث خروجی انرژی مکانیکی شده که باعث به کار انداختن دستگاه هایی مانند ژنراتور برق، پمپ آب و دیگر دستگاه هایی که نیاز به انرژی مکانیکی دارند می شود.


کمی صبر کنید...

دسته‌بندی