موتورتک
موتور تک|موتورتک|فروش|قیمت|کیچک شاپ|بازرگانی اعتصامی

موتور تک دستگاهی است که با تبدیل انرژی الکتریسیته وارد شده به آن باعث خروجی انرژی مکانیکی شده که باعث به کار انداختن دستگاه هایی مانند ژنراتور برق، پمپ آب و دیگر دستگاه هایی که نیاز به انرژی مکانیکی دارند می شود.

فروش موتورتک| بنزینی| دیزلی|بازرگانی اعتصامی

بازرگانی اعتصامی، نمایندگی رسمی انواع موتور برق، موتورتک بنزینی، موتور تک دیزلی بل خدمات پس از فروش می باشد.

 

دسته‌بندی