موتور پمپ و الکترو پمپموتور پمپ| الکترو پمپ|کفکش و لجنکش بازرگانی اعتصامی

موتور پمپ دستگاهی است که متشکل از دو قسمت موتور و پمپ می باشد، که کاربرد این دستگاه در پمپاژ آب می باشد. این دو قسمت به وسیله یک شاسی به یکدیگر متصل و کوپل شده اند و قابل حمل نیز می باشند.

الکتروپمپ وسیله مکانیکی است که انرژی مکانیکی را به سیال انتقال داده و موجب افزایش فشار می‌شود تا این فشار برای غلبه بر اصطکاک‌های سیال با بدنه لوله، دیواره کانال، شیرآلات و…مورد استفاده قرار گیرد، در نتیجه سیال به محل تعیین شده انتقال می‌یابد.

کفکش و لجنکش نوعی از پمپ های سانتریفیوژ محسوب می شود که با کمک یک الکتروموتور، انرژی لازم برای به حرکت درآوردن آب یا هر نوع سیالی که قرار است توسط این دستگاه پمپاژ شود را فراهم می کند.