موتو برق چیست؟

وسیله ای است که از دو بخش اصلی موتور و ژنراتور (دینام) تشکیل شده است که موتور آن انرژی فسیلی ( بنزین ،دیزل، گاز) را به انرژی مکانیکی تبدیل و ژنراتور انرژی مکانیکی را به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند.

ژنراتور آن میتواند خروجی تک فاز یا سه فاز داشته باشد.

این پکیج که موتور برق نامیده میشود، ورودی بنزین یا گازوئیل را دریافت میکند و خروجی برق به ما می دهد .

نحوه روشن کردن این موتور برق ها به دوصورت مکانیکی (هندل) و الکتریکی (استارت) میباشد. 

سیم پیچ ژنراتور میتواند از جنس آلومینیوم یا مس باشد که قطعا با توجه به کیفیت و رسانایی فلز مس ، سیم پیچ مس استاندارد و مورد قبول می باشد.

موتو برق ها دارای ساختاری متفاوت از هم هستند مانند نوع روشن شدن (هندل، استارت ) ، تعداد خروجی ها ، چرخ و دسته ، باطری ، قطع کن روغن و... می باشد.

بنابر این برای خرید موتور برق لازم است به نوع سوخت مصرفی ، مقدار توان خروجی و جنس سیم پیچ ژنراتور و سیستم استارت آن توجه کرد.